Op het recyclagepark gelden een aantal afspraken. Het recyclagepark is veilig en proper. Incovo vraagt je om dat zo te houden.

 1. Sorteer vooraf je afval.
  Het afval dat je aanbrengt op het recyclagepark recycleert Incovo maximaal. Daarom is het belangrijk dat je zo goed mogelijk je afval op voorhand sorteert. Als je je afval volledig ongesorteerd aanbiedt, kan het worden geweigerd.
 2. Kleine stukken (niet-recycleerbaar afval) die in een gewone afvalzak kunnen, horen niet bij groot restafval op het recyclagepark.
 3. Houd een bewijs van je woonplaats klaar (bv. je identiteitskaart)
 4. Open steeds je koffer
 5. Respecteer de parkheerder en zijn/haar beslissing
 6. Kom ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd
 7. Registratie verplicht bij grotere hoeveelheden.
  Grote voertuigen afval kunnen ervoor zorgen dat containers te snel vol zijn en andere bezoekers geen afval meer kunnen aanbieden. De tarieven van het park liggen bovendien onder de kostprijs waar commerciële bedrijven en inwoners van omliggende gemeenten misbruik van zouden kunnen maken. Als je met een voertuig met een laadruimte van categorie 3, tussen 2 en 2,5m, komt, vul je het registratieformulier in. Zo kan Incovo de herkomst van het afval nagaan.
 8. Voor de laadruimtes tot 2,5 meter geldt nog steeds dat de categorie en het tarief bepaald worden door de laadruimte die je creërt in je wagen. Je kan je laadruimte verkleinen door een plank te plaatsen.
 9. Voertuigen met een laadruimte groter dan 2,5 m zijn niet toegelaten op het recyclagepark. Hiermee kan je wel bij commerciële afvalbedrijven terecht. Voor een eenmalige uitzondering vraag je minimaal 2 werkdagen op voorhand toestemming via het toelatingsformulier.
 10. Aanhangwagens mogen omwille van de veiligheid niet hoger dan 1 meter gestapeld worden.
 11. Houd het proper op het recyclagepark.
  Laat geen zwerfvuil achter en ruim gemorst afval op.
 12. Houd het veilig op het recyclagepark
 13. Niemand staat graag in de file. Je bezoek aan het recyclagepark verloopt best zo vlot en efficiënt mogelijk.
 14. Als je moet betalen, doe je dit wanneer je het park binnenkomt. Je kan met Bancontact of DIFTAR-ticketten betalen.
 15. Maximale snelheid op het recyclagepark is 10 km/h.
 16. Leg je motor stil wanneer je uitlaadt.
 17. Plaats je voertuig zo dat andere bezoekers kunnen passeren.
 18. Kinderen jonger dan 12 jaar lopen niet zonder begeleiding op het park rond
 19. Neem geen afvalstoffen uit de containers
 20. Je mag niet roken op het recyclagepark
 21. Huisdieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark
 22. Je afval bewust in de verkeerde container dumpen, kan beschouwd worden als sluikstort

De volledige tekst van het recyclageparkreglement vind je hier.

Voor meer informatie over onze visie, klik hier.

Mijn ophaalkalender

Samen voor minder afval

Er is heel wat dat je kan doen om minder afval te produceren.
Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!